Personeelsvertegenwoordiging / PVT

Personeelsvertegenwoordiging heeft meerwaarde ook in een kleine onderneming

Een personeelsvertegenwoordiging heeft meerwaarde voor een onderneming. Goede arbeidsverhoudingen hebben  effect op het werkplezier en zijn goed voor de bedrijfsvoering. Met een voor de personeelsvertegenwoordiging versterkt u het functioneren van uw PVT. ondernemingen met minder dan 50 werknemers is het mogelijk een personeelsvertegenwoordiging in te stellen. Goede arbeidsverhoudingen ontstaan niet vanzelf. In de wet op de ondernemingsraden (WOR) wordt het overleg tussen de ondernemer en werknemers op twee manieren gestimuleerd. Dat zijn de volgende:

Personeelsvertegenwoordiging, de PVT

De ondernemer kan ook een PVT instellen. Als de meerderheid van de werknemers hierom vraagt dan is de ondernemer dat verplicht. Dit is in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) geregeld. Er is dan sprake van een vertegenwoordigend overleg. Gekozen leden van de PVT overleggen met de directie.

Een personeelsvertegenwoordiging vertegenwoordigt de werknemers in het overleg met de directie over het beleid van de onderneming. Dat is vergelijkbaar met een ondernemingsraad, hij heeft andere bevoegdheden. Contact met de collega’s is voor de personeelsvertegenwoordiging van het grootste belang.

In sommige CAO’s is het instellen van een PVT verplicht. Dan is wat er in de Wet op de Ondernemingsraden is geregeld van toepassing. In een CAO kan ook zijn bepaald dat de PVT meer bevoegdheden heeft dan wat in de WOR is geregeld.

Hierbij een overzicht met het verschil OR – PVT

Personeelsvergadering
Voor kleine ondernemingen met tussen de 10 en 50 werknemers waar geen ondernemingsraad is, is de ondernemer verplicht twee keer per jaar een vergadering met alle werknemers te houden. Ook moet er een vergadering worden gehouden als een kwart van de medewerkers dat wenst.

PVT cursus

Wij organiseren zowel cursussen op maat voor de PVT, zowel voor de beginnende PVT als een PVT die al langer functioneren. Zie cursus PVT voor het voorbeeldprogramma voor een startende PVT. Daarnaast bieden we ook cursussen aan over een bepaald onderwerp. Kijk hier voor het cursusaanbod.

 PVT oprichten

Een PVT oprichten is eenvoudig als u eenmaal weet waar u rekening mee moet houden. We hebben alles op een rij gezet. Op deze website vindt u aanvullende informatie over het oprichten van een PVT. 

www.pvtcursus.nl is de speciale website van Consultaat voor de PVT. Consultaat is de specialist op het gebied van medezeggenschap. Klik hier voor Consultaat.