PVT Cursus / Cursus Personeelsvertegenwoordiging

Cursus PVT: van start in de PVT
Om de PVT een snelle start te bieden hebben  we speciaal voor een startende PVT of een PVT in een nieuwe samenstelling een training van één dag ontwikkeld. De PVT training: van start in de PVT.

In dit programma van de PVT training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De visie van de PVT op de rol in de eigen organisatie
  • Kennis van de rechten, plichten en bevoegdheden van de PVT
  • De werkwijze van de PVT
  • De communicatie met de achterban

Hier vindt u  het voorbeeld programma van de eendaagse PVT training “Van start in de PVT”.

Klik hier voor het programma van de tweedaagse training waarin meer aandacht wordt besteed aan het overleg en onderhandelen.

Cursus op maat.
Naast de een- en tweedaagse cursus “van start in de PVT” ontwikkelen we met u een cursus op maat. Dat is interessant als er specifieke onderwerpen aan de orde zijn zoals een reorganisatie en een sociaal plan. Hiervoor bespreken we eerst uw wensen en bespreken we de achtergronden van uw organisatie. Op basis daarvan wordt een programma opgesteld. Neem hiervoor contact met ons op.

Voor PVT-leden die zich willen verdiepen in andere beleidsterreinen van de onderneming hebben we speciaal voorde PVT trainingen ontwikkeld. Hierin wordt in gegaan op het onderwerp van de cursus waarbij we speciaal aandacht hebben voor de specifieke situatie van een kleine onderneming. De opzet van de cursus is zo praktisch mogelijk, zodat u na de cursus direct met het onderwerp aan de slag kunt. Hierbij kijken we ook naar de rechten van de PVT.  en de rechten . Klik op de naam van de PVT cursus om het programma te zien. We hebben cursussen op het gebied van, arbeidsomstandigheden, sociaal beleid, financiën, arbeidsvoorwaarden, onderhandelen en vergaderen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.