PVT verkiezingen

 

Voor kleine ondernemingen met tussen de 10 en 50 werknemers waar geen ondernemingsraad is, kan de ondernemer een personeelsvertegenwoordiging (PVT) instellen.

Als de meerderheid van de werknemers hierom vraagt dan is de ondernemer verplicht een personeelsvertegenwoordiging in te stellen. Dit is in de Wet op de Ondernemingsraden geregeld.

In sommige CAO’s is het instellen van een PVT als verplichting opgenomen. Dan is wat er in de Wet op de Ondernemingsraden is geregeld van toepassing.

Dit zijn de Bevoegdheden PVT uit de WOR

 

Een personeelsvertegenwoordiging vertegenwoordigt de werknemers in het overleg met de directie over het beleid van de onderneming. Dat is vergelijkbaar met een ondernemingsraad, de PVT heeft alleen niet zoveel bevoegdheden. Contact met de collega’s is voor de personeelsvertegenwoordiging van het grootste belang.

 

De personeelsvertegenwoordiging heeft minimaal 3 zetels. Om de verkiezing van de leden ordelijk te laten verlopen moet een reglement worden opgesteld.

Dit is het modelreglement voor de PVT.

 

Voor leden van de PVT is de wettelijke rechtsbescherming voor PVT leden  van toepassing.

 

De SER heeft een volledig leidraad opgesteld die de leden van de personeelsvertegenwoordiging en de bestuurder kunnen helpen bij het werk.

 

 

Heeft u vragen over de PVT of wilt u informatie over scholing belt u dan 073 6900334 of neem contact op via het contactformulier.